söndag, december 02, 2007

Fanatiker? Vem?

Missade tyvärr (eller tack och lov) dom sista matcherna i Allsvenskan p.g.a. en längre utlandsvistelse.

Men ganska mycket plåster på såren är det att få en tårta som denna när man fyller år. I Mexico City...

lördag, december 01, 2007

Dia da Conciência Negra

Dia da Conciência Negra (20/11) är en ganska nyinrättad helgdag i några av Brasiliens delstater, t.ex. São Paulo.Jag har ingen känsla för denna dags politiska eller känslomässiga tyngd, men eftersom det bjuds på musik är jag givetvis intresserad. Något besviken får jag dock konstatera att rappen börjar influera även den traditionella musiken, såsom i slagverksgruppen ovan.

Mannen på bilden däremot spelar det traditionella instrumentet Berimbau, ett kombinerat sträng- och rytminstrument. Det härstammar troligen från Angola och används bl.a. för markera rytmen vid utövandet av Capoeira (en Afro-Brasiliansk kampsport).

Ett trevligt musikklipp från kvinnan/gruppen/kollektivet (?) mercedezzz hittas på YouTube . Dom spelar inte berimbau med låten verkar heta så. Cool akustisk brassemusik.

Eller varför inte låten Capoeira do Brasil med samma grupp.

DN desinformation

I historiebeskrivningen om kärnkraftsomröstningen lever två myter kvar.

Den första är att omröstningen beslutade att kärnkraften skulle vara avvecklad senast 2010. Inte sant: valsedlarna nämner inget slutdatum.

Den andra myten är att Linje 1 var emot en avveckling och att Linje 2 var för en avveckling.

I dagens DN Debatt vill Rolf Alsing ha en uppgörelse mellan socialdemokraterna och de borgerliga om kärnkraften. Vackert så.

Men som vanligt desinformerar svenska media om de olika alternativen i kärnkraftsomröstningen 1980. DN skriver i en faktaruta (som bara hittas i pappersupplagan):

"Den 23 mars 1980 hölls folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Man kunde välja mellan tre förslag:

Linje 1, som företräddes av moderaterna, ville ha kvar kärnkraften så länge det skulle behövas för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Fick 18,9 procent av rösterna.

Linje 2, som företräddes av socialdemokraterna och folkpartiet ville avveckla kärnkraften i den takt som var möjlig för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Fick 39,1 procent av rösterna.
..."


I själva verket hade Linje 1 och Linje 2 identiska texter på sina valsedlar:

"Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift."

Den enda skilnaden var att Linje 2 lade till följande text på baksidan av valsedeln:

"Energihushållningen bedrivs kraftfullt och stimuleras ytterligare. De svagaste grupperna i samhället skyddas. Åtgärder vidtas för att styra elkonsumtionen bl.a. för att förhindra direktverkande elvärme i ny permanentbebyggelse.

Forskning och uveckling av förnybara energikällor forceras under samhällets ledning.

Miljö- och säkerhetsförbättrande åtgärder vid kärnkraftverken genomförs. En särskild säkerhetsstudie görs vid varje reaktor. För medborgarnas insyn tillsätts vid varje kärnkraftverk en säkerhetskommitté med lokal förankring.

Elproduktion genom olje- och kolkondensverk undviks.

Samhället skall ha ett huvudansvar för produktionen och distributionen av elektrisk kraft. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Övervinster i vattenkraftproduktionen indrages genom beskattning."

tisdag, augusti 14, 2007

Stockholm Pride = Stockholm's Pride

För många är Pride kanske personer i roliga peruker......folk med cool kroppsmålning......kändisar......vänsterfolk......Babsan, förstås......söta killar......sexiga killar......eller till äventyrs en och annan läderbög.För mig är Prideparadens behållning denna kvinna:En stolt morsa som stöder sina barn. Bättre blir det inte.

onsdag, augusti 01, 2007

Marknad eller Monopol

Så långt har den socialistiska indoktrineringen gått att man till och med på liberala DNs ledarsida kan läsa att trängselskatterna i Stockholm är ett marknadsekonomiskt styrmedel.

Ekonomiskt styrmedel? Visst!
Marknadsekonomiskt? Aldrig!

Att staten sätter ett pris på en vara/tillgång som man har monopol på kan aldrig ses som marknadsstyrt. Då skulle ju ex-Sovjets femårsplaner också vara marknadsekonomiska.

måndag, juli 02, 2007

Albumstest

En liten test:

tisdag, juni 19, 2007

Gräsmattan må ej beträdas

Hur tänkte dom? Såg dom inte stenarna som skiljer taklökodlingen från naturgräsmattan?

onsdag, juni 06, 2007

Sveriges Nationaldag

Idag firar jag förmånen att ha fått växa upp och leva i ett land som gett mig fantastiska förutsättningar för ett bra liv.

söndag, juni 03, 2007

Fotoblogg

Jag har öppnat en speciell fotoblog hos Bengt på Bild och Foto .

Verkar vara en trevlig community där man nog kan lära sig mycket om fotografering och bildbehandling.

söndag, maj 20, 2007

Galleri Hässelby

De senaste 10 bilderna är alla tagna under en tvåtimmars promenad i Hässelby, bortsett från nattbilden som togs två dagar tidigare.

Man drömmer ofta om de fantastiska bilder man skulle kunna ta om man bara vore på dom där speciella ställena, långt bort. Jag tror att det finns oanade möjligheter i din absoluta närhet.

Jag tog ett antal kort utan någon speciell tanke, mest för att börja använda kameran. Bland de tio bilderna finns inget tema (förutom att alla är tagna i befintligt ljus i Hässelby) och dom är efterbehandlade i GIMP med olika tekniker.

Jag tror att man skulle kunna fördjupa sig i enskilda teman, t.ex. hänga runt Hässelby Gård och bara ta foton där. Kanske nästa gång...

Bilderna hittas också på Galleri Hässelby.

lördag, maj 19, 2007

Hässelby Gård II