tisdag, januari 31, 2006

Du får fikon

Jag vet inte var begreppet Du får fikon kommer ifrån.

Detta inlägg kom till för att Johnny Stationsvakt inte ska känna sig ensam i bloggkategorin fikon på bloggar.se.

Andra bloggar om:

Politiska offer

Upprörda röster i Aftonbladet om Sveriges Televisions dokusåpa "Toppkandidaterna".

-SVT försöker begränsa deras medborgerliga fri- och rättigheter, säger Joakim Nergelius, professor i juridik.

I förra veckan blev deltagarna uppmanade att skriva under ett avtal: att de inte representerar något parti i valet 2006. Alla sex skrev på, men flera är upprörda:

Hannes Sjöblad (29 år) säger: -Jag ser det som ett övergrepp.
BGAN säger: - Hemskt att du blev tvingad att deltaga i en dokusåpa. Jag råder dig att kontakta BRIS och eventuellt någon psykologisk krisenhet så du kan bearbeta detta trauma.

Teysir Subhi säger: -Jag hade en plan att ställa upp i kommunvalet. Nu kanske jag måste vänta i fyra år till.
BGAN säger: - Vänta gärna tio år till. En politiker som prioriterar dokusåpor före det politiska arbetet står bäst på tillväxt. (En gran är redo för avverkning efter ca 70 år.)

Gud bevare oss för sådana pajaser i politiken.

Andra bloggar om:

onsdag, januari 18, 2006

Monty Python on Death Row

Clarence Ray Allen avrättades i San Quentin en dag efter att han fyllt 76, skriver CNN .

Efter att ha fått en hjärtattack i september, bad han fängelsepersonalen att inte återuppväcka honom om han skulle drabbas av en ny attack. Men fängelsetalesmannen Vernell Crittendon sa:

At no point are we not going to value the sanctity of life. We would resuscitate him, then execute him.

En ann är så god som en Ann

Ann Svanberg skriver i Aftonbladet : Jag vill gå ur monarkin! De som vill ha kungahus kan betala lyxen, och fortsätter:

Jag kräver att den yttre utsmyckningen separeras från styrandet och att vi enskilda medborgare själva får avgöra, om vi ”tror på Kungen” så mycket att vi vill bidra med våra skattepengar till hans och hans familjs underhåll.

Bra idé! Så kan vi göra med allt. Låt dom som vill ha dagis betala skatt för dagis. Låt dom som inte gillar opera slippa subventionera Operan i Stockholm. Låt dom som inte läser böcker slippa biblioteksskatt. Och om man inte gillar Göran Persson....

Ann Svanberg, en sann nyliberalist!

torsdag, januari 12, 2006

Bibehållen lön

Jag blir bara mer och mer irriterad på vänsterns valmanifest. Man skriver 38. Arbete är grunden för all välfärd och samtidigt Vårt mål är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön under förespeglingen att vi kan jobba mindre med samma välfärd och standard.

Du jobbar 6 timmar med bibehållen lön. Målaren som ska sätta färg på ditt hus gör likadant. Du får alltså bara 6 timmars målning för dina pengar ( din bibehållna lön), där du förut fick 8 timmar.

Inom vård, skola och omsorg, vill läkare, underskötersokor, städare, lärare och rektorer också ha bibehållen lön för sina sex timmars arbetsdagar. Där du tidigare fick åtta timmars vård får du bara sex timmar. (Dina barn får två timmar mindre skola.) För att bibehålla samma standard inom dessa områden, måste du betala mer i skatt.

Killen som monterar din klocka vill bara jobba sex timmar. Och alla dom som bidragit med råmaterial också. Du får mindre klocka för din bibehållna lön.

Dom som jobbar 12 timmar för sin yuan, 10 timmar för sin dollar och 7-8 timmar för sin euro tycker inte att din sextimmarskrona är lika mycket värd längre. Kronan sjunker jämfört med andra valutor. Importen blir dyrare. Bensin, utlandsresor, datorer, allt som kommer utifrån blir dyrare.

Om vänstern vore hederliga skulle man säga att vi är beredda att sänka vår standard och vår välfärd, mot att få mer ledig tid. Nu ägnar man sig åt renodlad populism.

måndag, januari 09, 2006

Ekonomi från vänster

Vänsterpartiet har haft kongress och beslutat om sin Valplattform .

Några kommentarer efter en första genomläsning:

11. Vi vill lagstifta om rätten till heltidsarbete.

Den enes rätt till heltid medför den andres skyldighet att erbjuda heltid. Knappast något som befrämjar småföretagsamhet och något som verkar mycket svårt att genomföra i en marknadsekonomi. I den planekonomi som v eftersträvar är det givetvis fullt möjligt.
-----
12. Vi vill sänka heltidsnormen för veckoarbetstiden i arbetstidslagen. Vårt mål är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön

Bibehållen lön är ett ganska meningslöst begrepp. 1000 kronor idag är inte lika mycket värt som för femtio år sedan. Det intressanta är vad som produceras i varor och tjänster, och det är detta välstånd som sedan kan fördelas. Jobbar vi mindre -> mindre välstånd.
-----
14. Vi vill stärka ungdomars ställning på arbetsmarknaden. Vi arbetar för att lönegapet mellan kvinnor och män ska försvinna. Vi stödjer fackliga krav på att höja de lägsta lönerna.


Höjda lägstalöner är ett effektivt sätt att fortsätta hålla ungdomarna utanför arbetsmarknaden.
-----
31. För att göra fler delaktiga i bygget av välfärden och få in mer skattepengar gäller att fler kommer i arbete. Vi vill ha åtgärder inom utbildning, forskning och infrastruktur för byggandet av ett långsiktigt hållbart samhälle och ökade satsningar på kommuner och landsting så att de kan anställa fler och höja lönerna i kvinnodominerade yrken.

På sitt sätt bättre att låta folk arbeta istället för att kravlöst få bidrag. Men inte ger jobb i kommun och landsting en nettoökning av skattemedlen?
-----
32. Stärkt välfärd kräver stärkt finansiering. Därför måste det totala skatteuttaget öka och den offentliga sektorns andel av ekonomin tillåtas att växa.

och

33. Vi kräver en förändring av skattesystemet i syfte att öka progressiviteten. Vi vill höja skatten på högre inkomster och kapital och vi vill att fler betalar statsskatt.


Från ett socialistikt perspektiv är detta helt riktigt. Vill man avskaffa den privata egendomen och införa planekonomin är höjda skatter ett litet steg på vägen. Heder åt v som talar klarspråk. Dock finns det få exempel på länder som infört planekonomi som givit dess medborgare bättre levnadsvillkor än i kanske någon marknadsekonomisk demokrati. Och kanske ännu färre exempel på länder där planhushållning kunnat genomföras och bibehållas utan diktatur och repression.
-----
Finns det något bra. Ja, även om jag inte delar den omkringliggande analysen, så verkar väl detta inte så dumt:

23. ... Vi vill att de samhällsägda företagen går i spetsen för energiomställningen. Stat och kommuner måste stimulera och underlätta energieffektivisering, teknikutveckling inom miljöområdet och produktion av förnyelsebar energi

38. Arbete är grunden för all välfärd.

41. De äldres önskemål och behov ska stå i centrum för äldreomsorgen.

61. Rättvis handel är det bästa sättet att stödja de fattiga ländernas ekonomier. De ska kunna skydda sina inhemska näringar och marknader mot orättvis konkurrens från de rika länderna.


Kanske hittar vi där den minsta gemensamma nämnaren varur en riktig dialog kan skapas.

Historielöst, Olle

Olle Svenning gör en jämförelse mellan Lars Ohly och Mao i Aftonbladet :

Hans tal till kamraterna i Göteborg fyllde salen med entusiasm när han pekade ut klassfienderna. De som skadar partiet, de som överträder anständighetens gränser. Språkbruket låter ana ett svart förflutet. Oändligt långt från Maos paroll om de tusen blommorna som ska få blomma.

Vad Olle inte verkar minnas är att Maos kampanj "Låt Tusen Blommor Blomma" blev startskottet till en av de mest blodiga utrensningskampanjer världen skådat.

Varför tycker vissa fortfarande att Mao var lite gullig, så där?

torsdag, januari 05, 2006

AMS

Läser i Dagens Nyheter om en lite underlig konflikt. Ett bemanningsföretag vill skapa riktiga jobb till arbetslösa akademiker, men AMS insisterar i att jobben ska vara subventionerade.

Nästa lite rörande att se hur AMS inte klarar att titta utanför sin lilla box.

PS. Jag trodde att regeringen i allmänhet och Nuder i synnerhet arbetade helt slumpmässigt. Men plötsligt ser jag att allt hänger ihop. Folk behöver jobb. Vi skapar konceptet plusjobb. Vad ska dom göra? Låt dom hjälpa nummerplåtsbestulna pensionärer att skanna vägverkets hemsida för trängselskatter!

onsdag, januari 04, 2006

Minns i september...

Pensionären Nisse Nordahl blev bestulen på sina nummerplåtar till bilen. Nu är han orolig för hur han ska göra om tjuven använder plåtarna för att slippa trängselskatten i Stockholm.

Expressen har intervjuat skatteverkets trängselchef Gunilla Velander:

Expressen: Måste han själv bevaka hur mycket trängselskatt tjuven orsakat?
Gunilla: Ja, principiellt måste han göra det, för vi ser ju inte om det är hans stulna skylt eller hans nya skylt som registreras.
Expressen: Kan man inte lösa det på något annat sätt?
Gunilla: Det kan jag inte svara på, vi har ju ännu inte sett hur det fungerar i praktiken.
Expressen: Så Nisse måste sitta vid sin dator varje dag?
Gunilla: Ja, det kan bli så illa om tjuven kör varje dag. Vi får lov att titta på det här från fall till fall, vi har inga generella regler.
Expressen: Måste han betala in pengarna?
Gunilla: Ja, man måste alltid betala in pengarna, annars kan man hamna hos kronofogden.

Minns i september vilka politiker som skapade detta system.