fredag, december 30, 2005

Buset dansar och ler

Rembrandts serie av självporträtt sträcker sig över årtionden, och är inte bara en exposé över ett virtuost konstnärsskap, utan i ännu högre grad en studie av människans inre djup. Min favorit hittas hos Olga's Gallery .

Att överhuvud taget försöka sätta ett monetärt värde på detta hela mänsklighetens arv är en omöjlighet. Att stjäla denna konst från allmänheten bedöms dock ha ett mycket lågt straffvärde i svenska domstolar, kan man läsa i Svenska Dagbladet .

torsdag, december 22, 2005

Min kampanj

Ser med viss avundsjuka på den affischkampanj som pågår mot Bodström. Jag vill också vara med, men alla har vi ju våra favoritobjekt...

Om bostadsrätter:


Om tsunamis:

måndag, december 19, 2005

I händerna på en psykopat

Du har blivit misshandlad och kommer till akutmottagningen för att söka vård. Där måste du först få tillstånd av den person som slog dig, innan personalen på lasarettet kan ta emot dig.

Absurt?

Kanske, men det är just det som drabbar barn som utsatts för psykisk och fysisk misshandel av en av sina föräldrar, om dom söker psykiatrisk vård för sina trauman.Rädda Barnens hemsida kan man läsa:

En man misstänks ha misshandlat sin före detta fru och deras gemensamma barn. Han misstänks dessutom för grova sexuella övergrepp mot barnen. Tingsrätten ger honom umgänge med barnen i närvaro av kontaktperson, men föräldrarna får gemensam vårdnad. Barnen visar i en psykologutredning en rad symptom och bedöms vara i stort behov av behandling. Deras pappa ger i egenskap av vårdnadshavare inte tillstånd till behandling.
Kräv omedelbar lagändring av din politiker!

söndag, december 18, 2005

Terrorismens avgrunder, del 5

5. Det eviga livet

I en kolumn i lördagens Dagens Nyheter skriver P C Jersild med utgångspunkt från boken "The End of Faith" av författaren Sam Harris. Artikeln handlar egentligen om att "göra rent hus" med de stora religionerna, men tangerar vårt ämne i en intressant aspekt. Han skriver:

"Skarpast kritik riktar Harris emellertid mot islam. Även om det finns maktanspråk och territoriella krav bakom självmordsbombarna, menar han att det är tron som är den egentliga motorn. Paradiset väntar "martyrerna", ett paradis som med sina jungfrur mest liknar en lyxbordell."

Vi har i tidigare inslag i vår serie sett att det finns många motiv och drivkrafter bakom terrorismen. Jag tror t.o.m. att de rent religiösa konflikterna (som ej bottnar i någon dispyt över land eller har en social bakgrund) är i minoritet bland orsakerna till terrorism.

Däremot förefaller det väl troligt att majoriteten av självmordsterrorister har en så stark religiös tro, att dom verkligen tror att deras gärningar kommer att belönas i ett liv efter detta. Och för en ledare med specifika mål i sikte är religionen ett utmärkt sätt att både rättfärdiga illdåd (mot otrogna) och skapa ett högre syfte med aktionerna, för att kunna värva massor som lätt låter sig ledas.

lördag, december 17, 2005

Ljus i norr

Jag läser i Västerbottens-Kuriren att bloggaren och tillika klubbkompisen från Blogg IF , vår egen Stephanie , har organiserat en tyst demonstration mot kvinnovåldet i Umeå. Ett mycket bra initiativ.

Det har debatterats olika metoder för att behandla dom som begår dessa grymma våldtäkter, som i viss mening förstör resten av livet för som många kvinnor. I väntan på en bra metod bör förövarna hållas inlåsta, mycket länge. Varje dag i finkan är en dag där dom garanterat inte begår några våldtäkter. På kvinnor, i alla fall.

tisdag, december 13, 2005

Öga för öga

I morse avrättades Tookie Williams i USA, rapporterar bl.a. Svenska Dagbladet.

Det är svårt att hitta något bra med dödsstraff.

Samtidigt avrättas mellan 20 och 30 människor i Kina varje dag, året om. Dom dödsdömda i Kina får aldrig chansen att bli kända eller skriva barnböcker.

söndag, december 11, 2005

Terrorismens avgrunder, del 4

4. That's all history now, eller Det som göms i snö...

Innan vi fortsätter vår vandring bland extremister och idealister ska vi reflektera lite över vad vi sett så här långt. Man ser snart hur viktig historien är, hur saker som skedde för hundratals år sedan fortfarande påverkar oss, och har en oerhörd betydelse för extrema organisationer.

Dels utgör händelser i det förgångna grunden för faktiska förhållanden idag, t.ex. en kungs kärleksaffärer gjorde en nation protestantisk, en kolonialisering för hundratals år sedan tvingar fram ett befrielsekrig och folkförflyttningar under 1900-talet, en hel världs dåliga samvete får sitt utlopp i bildandet av en ny stat på en yta mindre än Smålands i mellanöstern.

Dels använder extremister historien för att rättfärdiga krav på land eller makt, på egen överhöghet i ras eller kultur.

Det är viktigt att vi väl känner historien för att kunna förstå människornas situation och hur extremisterna använder sanna eller förvrängda fakta för att främja sin sak. Då kan vi bemöta argument och lättare sätta in medel mot nyrekrytering av terrorister.

Vi bör satsa mer, inte mindre, på historieundervisning i skolorna.

lördag, december 10, 2005

Terrorismens avgrunder, del 3

3. Rom, London, Belfast

Påven i Rom blev lite sur, han kunde inte förstå varför Henrik skulle skilja sig stup i kvarten. Min ensak, tyckte Henrik, och bröt med kyrkan i Rom. Så blev då Henrik VIII Anglikanska Kyrkans överhuvud i nådens år 1534, och England var inte längre katolskt.

Ett halvt årtusende senare...

En undersökning gjord 1973 visade att 57% av befolkningen på Nordirland även i fortsättningen ville tillhöra United Kingdom (UK). En liknande studie gjord 2004 gav nästan samma resultat, 57% ville tillhöra UK. Varför fortsatte då IRA med sina kampanjer? Först i juli 2005 beordrade IRA formellt ett slut på våldsaktionerna.

En antydan till svar kan man finna om man läser vidare i studien från 2004. Hela 85% av protestanterna och bara 24% av katolikerna ville tillhöra UK.

1921 gjordes en uppgörelse (the Anglo-Irish treaty) mellan UK och den irländska separatiströrelsens politiska gren Sinn Fein, där de 26 södra counties blev självständiga, medans UK behöll kontrollen över de 6 nordliga counties. Denna kompromiss blev också godkänd i en folkomröstning på Irland, men aldrig accepterad av en del irländska nationalister, som tog kontrollen över Sinn Fein och IRA.

IRA fortsatte att kämpa. Flera grupperingar skapades, både för och emot unionen. Exempel på grupper som försvarade unionen är Loyalist Volunteer Force (LVF) och Ulster Volunteer Force (UVF). Efter sammanstötningar mellan katoliker och protestanter 1969 blev attentaten allt grövre. Efter ett antal brutna fredsfördrag verkar det äntligen som en hållbar fred är inom räckhåll, även om det fortfarande finns starka spänningar mellan katoliker och protestanter.

Det kanske var naturligt att man efter the Anglo-Irish treaty fortsatte att försöka befria hela Irland. Men vad gjorde att kampen fortsattes av ungdomar som inte ens var födda när avtalet ingicks?

Irland har fram tills nu varit ett fattigt land, med hög arbetslöshet och svåra sociala problem. Av orsaker som jag inte känner till så har katolikerna i Nordirland alltid haft det sämre ekonomiskt än protestanterna. Med eller utan konflikten mellan lojalister och republikaner så har våldet mellan grupperna fortsatt.

Jag tror att det som började som en ren frihetskamp senare sökte sin näring i de sociala motsättningarna. En mycket segregerad kultur med starka förebilder skapar utrymme för extrema rörelser, där ungdomar finner en plats och en mening med tillvaron. En gemenskap som också får näring ur en ständig cirkel av vendetta liknande hämnd för gamla och nya oförätter.

Man kan undra över vilka motiv man skulle ha idag för att kämpa för en återförening. Nordirland är en dyr affär för UK, och man har ibland undrat om Irland rent ekonomiskt skulle vara intresserad av en återförening. En irländare sa till mig, att med hjärtat ville han ha en återförening, men inte med hjärnan.

torsdag, december 08, 2005

Terrorismens avgrunder, del 2

2. Hem, Ljuva Hem

Den 2 december 1975 kapades ett passagerartåg på väg mot Amsterdam i Holland. Två personer dödades och 50 personer hölls som gisslan i 12 dagar. Kravet var att Holland skulle erkänna Moluckerna (Maluku), som då var och fortfarande är en indonesisk provins, som en oberoende stat. Den 23 maj 1977 skedde ännu en tågkapning och en koordinerad attack mot en skola, med krav på att de fängslade från kapningen 1975 skulle släppas. 6 terrorister sköts ihjäl och två ur gisslan dödades.

Bakgrunden till dessa attentat står att finna i händelser runt 1949, då Moluckerna ställde sig på Hollands sida i kampen om de indonesiska kolonierna. Kampen förlorades och ett stort antal molucker evakuerades till Holland. Sedan dess har de idag ca 60.000 moluckerna levt i Holland, men drömmen om ett fritt Moluckien har inte falnat.

De som utförde attentaten var andra generationens invandrare, och hade aldrig varit på Moluckerna. Drivkraften bakom attackerna kan alltså inte ha varit längtan tillbaka till något som dom tidigare upplevt. En förklaring kan vara att de under hela sin uppväxt blivit påverkade av äldre generationer och att man vuxit upp in en sorts kult, med det egna landet som centralt tema. Eller så beror det mer på den faktiska situationen som dom levde i, med utanförskap och små förhoppningar om ett gott liv. Drömmen skulle alltså mer vara att komma ifrån något än att komma till något, ett s.k. negativt val.

Det är idag svårt att se vad man egentligen hoppades att uppnå med dessa attacker, något så viktigt att man var beredd att riskera sina egna liv. Chanserna att Holland skulle erkänna Moluckien som en fri stat måste ha varit ytterst små, och även så skulle situationen på öarna knappast ha förändrats. Idag förekommer inga terrorhandlingar relaterade till denna konflikt i någon större skala i Europa, men oron fortsätter på Moluckerna, där det även pågår etniska sammanstötningar mellan muslimer och kristna.

Eftersom kampen om territorier är den mest vanliga grogrunden för terrorism, kommer nästa del att handla om terror i Västeuropa.

onsdag, december 07, 2005

Terrorismens avgrunder

1. Inledning

Det finns olika teorier om hur terrorism uppstår, de flesta med grova förenklingar som ska passa in i en förutbestämd världsbild. I ett antal inlägg kommer vi att belysa olika aspekter av fenomenet terrorism, och kanske kommer det att visa sig att det är mycket mer komplext än vi tror. Eller kanske mycket enklare.

Min definition av terrorism är :

Terrorism är våldshandlingar utövade mot civila mål (människor och egendom) i avsikt att genom rädsla påverka människors beteende.

Det är svårt att med exakthet avgöra vad som är terrorism, och vad som är andra typer av våldshandlingar. Var bombningen av Dresden under andra världskriget och USA:s julbombningar över Hanoi terrorism? Var morden på Theo van Gogh den 2 november 2004 och på Pim Fortuyn några år tidigare, terrorattentat eller helt vanliga mord?

Eftersom det är den verkliga världen vi analyserar, så finns inte svart eller vitt. För det fortsatta resonemanget har det mindre betydelse, men vi kan anta att det vid rekrytering av terrorister är viktigt att presentera världen i enkla termer: gott - ont; rätt - fel.

Det är svårt att visa några exempel där terrorism faktiskt har lyckats. Närmast tillhands ligger kanske attentaten på bl.a. Atochastationen i Madrid den 11 mars 2004, som högst troligt påverkade utgången av det spanska parlamentsvalet, som skedde bara några dagar efteråt.

Härnäst analyserar vi kampen om territorier som grogrund för terrorism.

tisdag, december 06, 2005

Depression

I samband med artisten Svullos självmord har jag i bloggar och tidningar sett tankegångar om att han skulle ha tagit ett dåligt beslut, att han lämnade sina barn i sticket o.s.v.

Det finns säkert några som tar sina liv efter ett moget övervägande, där olika fakta vägts emot varandra och man faktiskt funnit att livet inte längre är värt att leva. Men den som fallit in i en djup depression eller som lider av andra psykiska problem, har redan tappat förmågan till ett logiskt resonemang. Allt är bara svart, svart, och man kan inte längre göra rationella bedömningar.

Vid normal nedstämdhet och tillfälliga svackor i livet är stödet från omgivningen viktigt. Men vid djupa depressioner finns det mycket lite som anhöriga och vänner kan göra, förutom att se till att den som lider kommer under professionell vård. Tyvärr fungerar inte alltid psykvården så som vi skulle önska. Ungdomar med svåra problem kan få vänta flera år på diagnos och adekvat behandling.

Idag finns utmärkta antidepressiva läkemedel (föraktfullt kallade lyckopiller), som i alla fall kan ge människor som lider av serotonindeficiens ett mycket gott liv.

Även Como har några tankar om psykvården.

söndag, december 04, 2005

Juxtaposition

Den retoriska frågan "mår någon bättre av att ministrar avgår?" är signifikativ för Sverige. Under lång tid har den ideologi styrt som hävdar att alla är (eller ska) vara lika, ingen är bättre på något än någon annan. En ministers avgång skulle alltså inte bero på att den inte klarar sitt jobb, utan vara ett rent straff.

Jag minns när Anna Lindh kom med i regeringen. Jag blev förfärad, ska en liten flicksnärta komma in och styra över mig? Jag ändrade såsmåningom uppfattning och, trots att vi hade olika ideologier, uttryckte jag flera gånger hur mycket hon hade vuxit, och att jag var stolt över att ha henne som vår utrikesminister. Detta långt innan hon blev mördad.

Det är inte rättvist för någon att bli jämförd med Anna Lindh. Men jag tar till detta drastiska grepp för att visa att det finns personer som är lämpligare och dugligare än andra för vissa uppdrag.

Anna eller Laila? Take your pick.

lördag, december 03, 2005

I huvudet på en utrikesminister

Måndag
Jag borde nog göra något, men vet inte riktigt vad.

Tisdag
För att förstå vad det handlar om måste man BÅDE veta vad Eritrea är och vad ett fängelse är.

Onsdag
Jag tror att jag vet att Eritrea är någon sorts plats. Men där finns väl inga svenskar? Och fängelse är väl ett ställe där man förvara tjyvar?

Torsdag
Jag skulle kanske förstå vad dessa saker är om jag hade lyssnat på radio. Men varför ska jag göra det? Måste man vara intresserad av sitt jobb för att få betalt?

Fredag

Nu hinner jag inte tänka mer på detta. Teatern väntar.

Lördag
Idag hinner jag heller inte tänka på den där killen. Vi har ju möte i vår bostadsrättsförening. Och misstolka mig nu inte. Vi är väldigt emot bostadsrättsföreningar. Speciellt för andra.

Söndag
Vad gör jag nu? Näe, jag tror jag somnar om.

Epilog

Free Dawit Isaak. Tyvärr är länken inte uppdaterad. Dawit sitter fortfarande fängslad.