fredag, april 29, 2005

La Musica Mexicana


Idag gör radio BGAN ett oblygt försök att pusha för mexikansk musik i denna ljudblogg (drygt 10 minuter, drygt 2,3 Mb). Varsågod och klicka på bilden!


PS. Originalskivorna har givetvis bättre ljud. Jag har komprimerat rejält för att filen ska bli lätt laddbar.

onsdag, april 27, 2005

Skatt och makt


Sammanfattning

I mitt förra inlägg försökte jag visa att man kan ifrågasätta den gällande fördelningspolitiken och sätta större fokus på skapandet av resurser utan att vara egoistisk och hjärtlös. Det är snarast så att man är osolidarisk om man INTE försöker rikta resurserna från dom redan starka till de mer utsatta, röstsvagare grupperna.

I dagens inlägg vill jag belysa några negativa sidor av högskattepolitiken, bortsett från att den hämmar tillväxten och sänker arbetslusten.

Hur används skatterna?

Det finns tre huvudsakliga områden:

• finansiering av gemensamma resurser, t.ex. vägar, sjukhus och skolor
• omfördelningar, t.ex. A-kassan (90% skattefinansierad), socialbidrag och sjukförsäkringar
• politiskt/ideologiskt inflytande

Ett exempel på det sistnämnda kan vara att staten inte gillar när vi super och röker, och lägger därför på en stor skattebelastning på tobak och sprit för att ändra på det oönskade beteendet.

Jag vill påpeka att jag i detta inlägg inte lägger några synpunkter på om de maktpolitiska åtgärderna i sig är bra eller inte.

Maktpolitiska exempel


Varje krona som går från din plånbok till staten förflyttar också makten från dig till någon politiker, som kan ha åsikter som går helt stick i stäv med dina egna om hur ditt liv ska levas.

Pengar dras in från barnfamiljerna via skatten. Senare återbetalas delar av detta som föräldrarpenning och annat stöd till barnomsorgen. Det är bara det att nu är det staten som vill styra hur dessa medel ska användas. Fördelningen av föräldrarpenningen inom familjen bestäms centralt, likaså om du ska ha ditt barn på dagis eller någon annan omsorgsform. Pengarna går runt, men kommer tillbaka i form av direktiv om hur du ska leva ditt liv.

Ett annat exempel är att man har rätt till avdrag för renoveringsarbete i sitt hem men inte för hemhjälp. Lägg märke till att det här inte handlar om arbetstillfällen, skatter, ekonomi, utan ren politisk uppfostran. I en debatt om skattesubventionering av hushållsnära tjänster sade Stefan Carlén, förbundsekonom på Handelsanställdas förbund, att den stora frågan handlar om att få männen att delta i hushållsarbetet. (Källa ETC .)

Och ytterligare ett exempel är de arbetslösa i Nyköping som tvingades att deltaga i en facklig manifestation för att få ut A-kassa. (Källa TV4 .) Tyck som vi, annars inga stålar.

Slutligen: om du sätter in treglasfönster i din villa, eller kanske förlänger diskbänken i ditt kök så får du betala straffskatt för det. Svensken måste mäta sin diskbänk och rapportera till Storebror Nuder. Jag antar att Nuder gillar korta diskbänkar eftersom han tar ut lägre skatt för dessa.

Och så kan vi fortsätta. Som ni ser har inget av exemplen något att göra med att finansiera gemensamma utgifter eller omfördela från rika till fattiga. Bara rena exempel på hur höga skatter förskjuter makten över ditt liv till en annan person, som du aldrig någonsin kommer att träffa.

Men vi har ju valt våra politiker?

Men kan man inte säga att politikerna är valda av oss precis för att vi litar på att dom ska administrera våra (egna och) gemensamma resurser på bästa tänkbara sätt och enligt våra önskningar? Vi tittar på exemplet Annika Billström, som ett fåtal dagar innan senaste valet lovade att hon inte skulle införa biltullarna. Nu kastar hon ut ca 2 miljarder kronor på ett halvårsexperiment som majoriteten inte vill ha. Bosse Ringholm kollar på fotboll och vill vara med på ett fackmöte. Nota 150.000 SEK.

Litar vi fortfarande på att politikerna administrerar våra (egna och) gemensamma resurser på bästa tänkbara sätt och enligt våra önskningar?

tisdag, april 26, 2005

Produktion och fördelning

Sammanfattning

Det behövs en klarare prioritering vid fördelningen av statens och kommunernas tillgångar. Ökat fokus på generering av resurser genom höjd grad av sysselsättning.

Inledning

Svensk politik har fastnat i ett beklagligt tillstånd. Det förekommer knappast någon realpolitisk eller idepolitisk debatt om hur vi ska säkra resurser för att öka landets välfärd.Surfar man runt bland bloggarna är det likadant.Man pratar inte om prioriteringar och omfördelningar, utan bara om att det måste fram mer pengar. Inga förslag på hur mer resurser ska genereras så långt ögat kan nå.

Fördelning

Ingen klar ideologisk linje kan skönjas när de gemensamma resurserna ska fördelas. Jag hörde på Zoo-korren i på Rix imorse. Hon var fly förbaskad över att hon fick vänta en månad eller två på ´pendlingsbidraget´, 2000 kronor i månaden som "hon låg ute med" för att hon hade 10 mil till jobbet. Stora resurser läggs på friår. Samtidigt väntar 98-åringar förgäves på att få komma till ett äldreboende. Samtidigt får rullstolsbundna i Mölndal allt färre färdtjänstresor. Samtidigt dras resurserna ner till vård, skola och omsorg (VS&O). Man prioriterar alltså bidrag till friska människor som kan försörja sig själva, på bekostnad av de svagaste i samhället.

Ibland ställs frågan om vi skulle vara beredda att betala mer i skatt om vi fick bättre vård. Sanningen är ju att av skattepengarna går bara ca 30% till VS&O, 70% går till annat. Om man kunde omprioritera och göra fördelningen t.ex. 40-60 istället skulle VS&O få 30% mer pengar att röra sig med,en fantastisk injektion.

Efterlyses: ideologiskt baserade politiska initiativ som fördelar de gemensamma resurserna enligt prioriteringar och inte efter röststyrka. I svåra tider: back to basics.

Produktion

Välfärden byggs genom arbete. "Pengar från staten" kommer utan undantag från någon som utför ett arbete. Det finns inga genvägar. Arbete är inte alltid roligt. Det tar tid från massa andra saker som man vill göra. Det måste löna sig att arbeta.

Över en miljon människor i arbetsför ålder går inte till arbetet en vanlig dag. Varför lyser inte paniken i våra politikers ögon vid dessa siffror? Det måste stå högst på den politiska dagordningen för alla politiska riktningar att finna lösningar till detta problem. Tänk om 30, 40, 50% av de som står utanför arbetsmarknaden skulle göra något produktivt. Vilken enormt tillskott till våra gemensamma resurser det skulle bli. Våra politiker väljer inte att stimulera sysselsättningen. Dom väljer inte att försöka göra det mer lönsamt att arbeta. Våra politiker väljer att satsa på friåret. Vår finansminister väljer att satsa på höjda skatter.

lördag, april 23, 2005

Drag under kvinnogaloscherna?

Var finns draget inom feminismen? Jag hittar det inte på webben bland de (ny)etablerade rörelserna i alla fall. Senaste inlägget på Kvinnobloggen var den 7 april. Feministas hemsida är lite otydlig i sin datering, men senaste inlägget verkar vara från den 21/3. Och slutligen har vi F! vars senaste uppdatering var den 10/4. Mer "privata" initiativ som Zaida uppvisar en betydligt större aktivitet.

Jag vet givetvis att det pågår en mängd aktiviteter som inte återspeglas på nätet, men jag tror att det skulle vitalisera debatten och få större genomslag om sidorna uppdaterades med högre frekvens. Efter en tre-fyra tittar på en sida som inte är aktiv så tröttnar man och går inte dit något mer.
Donde está la acción en el feminismo? No la encuntro en el web, por lo menos no dentro de los movimientos (recientemente) establecidos. La ultima aportación en Kvinnobloggen se hizo el día 7 abril. La página de Feministas es un poco indefenido en su datación (?), pero la última aportación parece ser del 21/3. Y finalmente tenemos F! cuya última actualización se realizó el día 10/4. Initiativas más "particulares" tal como Zaida demuestra sustantemente más actividad.

Yo sé, por supuesto, que se realiza una multitud de actividades que no se refleja en la red, pero creo que el debate sería vitalizado y dar más impacto si las paginas fueran actualizados con más frequencia. Despúes de tres-cuatro visitas en una página que no es activa se cansa uno, y ya no la visitas más.

fredag, april 22, 2005

Quick Spain

Min bättre hälft och jag åkte på långhelg till Madrid för att hälsa på vår dotter som studerar där. Till vår stora förvåning och glädje blev vi genast upplockade på flygplatsen av en väninna för direkt transport till Segovia, utan att passera gå (d.v.s. vårt hotell).Mi mejor mitad y un servidor nos fuimos a Madrid tomando un fin de semana largo, para visitar a nuestra hija que está estudiando ahí. A nuestra gran sorpresa una amiga (por cierto mexicana!) nos llevo directamente a Segovia sin pasar cuadro uno (en este caso el hotel).


Segovia är kanske mest känd för sin akvedukt, men har fantastiska vyer och flera medeltida byggnader som egentligen förtjänar ett betydligt grundligare besök.Segovia es tal vez más conocido por su aqueducto, pero también hay vistas fantasticas y varios edificios medeviales que merecen una visita mucho más prolongada.


Våren har redan kommit till Madrid, men kanske inte riktigt värmen. Dessa underbara tulipaner fann vi utanför Prado. Och i detta kända konstmuseeum hittar man verk av bl.a. mina favoriter El Greco, Ribera, van der Weyden, Goya (speciellt hans svarta period), Velásquez och många många fler. Fritt inträde på söndagar!La primavera ya llegó a Madrid, pero tal vez no el rico calor. Estos maravillosos tulipanes encontramos afuera del Prado. Y en este famoso museo se hallan obras de unos de mis favoritos p.ej. El Greco, Ribera, van der Weyden, Goya (especialmente su epoca negra), Velasquez y muchos más. Entrada libre los domingos!


Vår kära väninna tog oss också söder ut till Toledo. Ännu en fantastisk stad, med massor att se. Och till min stora glädje en mängd verk av El Greco som bodde en stor del av sitt liv i Toledo.Nuestra querida amiga también nos llevó a Toledo hacia el sur. Otra ciudad fantástica, con montones que ver. Y a mi gran alegria muchas obras de El Greco que vivía una gran parte de su vida en Toledo.

måndag, april 11, 2005

Sassa brassa mandelmassa

Me alegra ver que también Sassa (a veces!) hace un blog en sueco/español. Ella dice que fue inspirada por un servidor (ver nota 1). Y un servidor fue inspirado por una platica con Steffanie en el ultimo 'blogg lunch', donde estuvimos platicando sobre el uso de blogs para aprender y enseñar idiomas. Así que juntos avanzamos.

Yo, en particular, no tengo algún fin especial cuando escribo en español/sueco. Nada más lo hago por divertirme un rato. Cuando ya no quiero hacerlo, lo dejo y ya. Es la ventaja de tener su propio blog, uno decide que escribir y que no escribir. Aqui decido yo. (Sí, mi amor, que quieres? Que deje yo de estar tanto tiempo enfrente de la PC? Claro, mi amor. En este instante mismo apago la PC!)

Sorry, got to go. Hasta la vista!
Det är kul att se att också Sassa kör med svenska/spanska i sin blog. Hon säger att hon fick inspiration från mig (se not 1). Och jag i min tur blev inspirerad av Steffanie under senaste blogglunchen, där vi pratade om att använda bloggar för att undervisa och lära språk. Tillsammans går vi framåt!


För egen del, så har jag ingen speciell avsikt med att skriva på spanska/svenska. Jag gör det bara för att det är kul. Det är fördelen med att ha sin egen blogg, man bestämmer vad man vill skriva och inte skriva. Här bestämmer jag. (Ja, älskling, vad vill du? Ska jag sluta sitta så länge framför PC:n? Självklart älskling. Jag stänger av PC:n omedelbums!.)

Sorry, jag måste gå nu. Vi syns.


Nota 1: vean la diferencia en expresarse en Mexicano y en Sueco! En español = "un servidor", en sueco = "yo".

Not 1: se skillnaden att utrycka sig på mexikanska och på svenska! På spanska = "en tjänare", på svenska = "jag/mig".

lördag, april 09, 2005

Un huomo nella cucina

Esta mañana pensé que son los pequeños detalles que hacen la vida agradable. Entonces me levanté temprano, saludé al repartidor de periodicos, lavé los trastes y preparé unos scones, todo eso mientras la mejor mitad de mi vida seguia en la cama. Así los preparé:

8 dl de harina de trigo
1/2 cucharadita de sal
1 cucharadita de azucar
5 cucharaditas de polvo de hornear
75 gr de mantequilla
4 dl de leche

Mezcla primero todo lo seco, después mete la mantequilla en trocitos y termina con la leche. Bate con toda tu gana un ratito y pon la masa en cuatro partes iguales en una charola para hornear. Haz unos cortes ligeros si quieres. Pon en el horno en 250 grados en 12 a 15 minutos.Scones es bueno porque se prepara muy rapidamente, algo que le da un factor de sorpresa bien elevado. La relación entre trabajo y resultado solamente es superado por sandwich caliente.

Despues pensé otra vez. Eso no es ningun detalle pequeño. Tener un hogar donde uno se siente a gusto, donde uno puede hornear, tomar el cafecito, leer el periódico y poder compartir esto con otra persona, eso si es grande. Muy grande.

I morse tänkte jag att det är de små detaljerna som gör livet trevligt! Så jag gick upp tidigt, morsade på tidningsbudet, diskade och bakade några scones, allt medan den bättre hälften fortfarande trynade.

Så här gjorde jag dom:

8 dl vetemjöl
1/2 tsk salt
1 tsk socker
5 tsk bakpulver
75g margarin
4 dl mjölk.

Blanda allt det torra först, sedan i med margarinet i små bitar och sist mjölken. Rör utav bara sjutton ett litet tag och upp med degen i 4 lika stora delar på en bakplåt. Snitta om du känner för det. Ställ sedan i ugnen i 250 grader i 12-15 minuter.

Scones är bra för det går riktigt fort att göra vilket ger hög överaskningsfaktor. Relationen mellan jobb och resultat slås bara av varma mackor.

Sen tänkte jag igen. Det här är ju inte alls en liten detalj. Att ha ett hem man trivs med, där man kan baka, fika, läsa tidningen och dela detta med någon annan, jo, det är stort. Riktigt stort.

Nio års fängelse fär spammare


Goda nyheter i Svenska Dagbladet så här på morgonkvisten.

fredag, april 08, 2005

Kulturellt smörgåsbord

Hay un blog interesante en español que se llama Raza Cosmica . Está manejado por unos Mexicanos exiliados en Suecia (bueno, pues, exiliados en el sentido más ligero, nadie tiene que salir de México por persecución por lo menos).

En la última contribución, Conny escribe sobre el silencio en Suecia. Y claro, hay algo cierto en esto. Hay un contraste enorme cuando uno toma un taxi hacia el aeropuerto Benito Juárez en Ciudad de México, a travéz de esa multitud de carros y gente, para unas cuantas horas más tarde irse de Arlanda en el silencio, apenas unos carros pero tal vez un alce!

Donde nosotros normalmente vivimos en Ciudad de México (arriba de Pirules en Tlalnepantla) uno se duerme al son de microbuses y música y uno se despierta al canto del gallo. Y a veces se oye una balacera o tal vez nada más unos perros.

Yo disfruto el tener una pierna en ambas culturas. Gozo el silencio en Suecia y me alegra la vida popular en México. La vida es como un gran bufete (smörgåsbord!).
Claro, a veces se encuentra con comida pudrida, pero a poco no es mejor buscar y disfrutar las delicias. Así se hace un poco más facil la vida!

Det finns en intressant blogg på spanska som heter Raza Cosmica . Den drivs av några mexikaner i exil här i Sverige (ja, alltså, exil i ordets lättare betydelse, ingen behöver lämna Mexiko p.g.a. förföljelse i alla fall).

I senaste inlägget skriver Conny om tystnaden i Sverige. Och visst ligger det något i det. Det är en sådan enorm kontrast att ta taxi till flygplatsen Benito Juárez i Mexico City, genom detta fullständiga myller av bilar och människor, för att några timmar senare åka från Arlanda i tystnad, knappt någon bil men kanske en älg!

Där vi brukar bo i Mexico City (ovanför Pirules i Tlalnepantla) somnar man till ljudet av bussar och musik och vaknar till tuppens galande. Och ibland hörs några skottsalvor eller kanske bara några hundar.

Själv njuter jag av att ha ett ben i vardera kultur. Jag njuter av tystnaden i Sverige och gläds åt folklivet i Mexiko. Livet är som ett stort smörgåsbord. Visst kan man hitta skämd mat ibland, men nog är det bättre att leta upp och njuta av godbitarna. Då blir livet lite lättare att leva!

torsdag, april 07, 2005

Esbati har rätt!


Ali Esbati tycker att vänsterpartiet borde ha en betydligt tydligare vänsterinriktning: en skärpning av partiets profil som tydligt, konfliktinriktat vänsterparti. I just det här fallet för att hålla Fi stången, men tror att han menar det även generellt.

Och jag tycker precis samma sak borde gälla alla partier, från sossar ända bort till moderaterna. Ja, inte att bedriva vänsterpolitik förstås, men att gå tillbaka till sina ideologier och börja en reell idédebatt.

tisdag, april 05, 2005

Blogglänkar


Det var när jag bytte bloggleverantör och skulle flytta mina länkar, som jag insåg att det skulle bli alltför mycket jobb att ständigt redigera länklistan. Jag drog mig då till minnes ett gammalt tips från Bengt om hur man kunde använd Furl för att hålla reda på och dela med sig av bokmärken. Den gången lekte jag lite, men hittade inget bra användningsområde.

Men nu tänker jag testa att använda Furl istället för att länka direkt på bloggen. Sålunda hittar ni mina länkar till andra bloggar i marginalen till vänster under denna icon:

Och jag har gjort en specialflik för bloggar på spanska som skrivs från Sverige som du hittar här:


Och givetvis kan ni även titta på mina övriga länkar (ännu ej så utbyggt).

Feministiskt initiativFeministiskt initiativ har fått mycket kritik under dagen. Tyvärr är jag böjd att hålla med. Men en kritik som jag inte köper är att dom skulle splittra vänsterblocket och ta väljare från andra vänsterpartier.
Men hallå! Vem är det som säger att bara dom etablerade partierna har rätt att ställa upp till val? Varför ska ett parti ta hänsyn till alla dom andra redan existerande partierna? Måste man för all framtid låsa fast ett vänster - höger perspektiv?
Jag välkomnar nya politiska initiativ. Synd att det bara bidde en tumme...

måndag, april 04, 2005

Den Döende Valen


Jag drömde i natt att det låg en stor, svart, döende val i mitt badrum. (Jag gjorde faktiskt det, ingen metafor.) Man kunde bara se huvudet och dess tudelade tunga som stack ur gapet. Vaknade med en enorm olustkänsla som fortfarande sitter i. Jag tror att orsaken är några debatter på andra bloggar som gjort mig orolig och nedstämd.

Jag kan inte peka på något speciellt, det är mer en känsla som jag får. Ungefär 1.2 miljoner svenskar i arbetsför ålder går inte till jobbet en vanlig arbetsdag. Och vad man klagar på är att ersättningarna till dessa kanske kommer att sänkas. Och man begär mer pengar till vård, omsorg och skola. Alla ser vi att det blir sämre i skolan och på sjukhusen, vi hör om nerdragningar och uppsägningar varje dag. Vi har världens högsta skattetryck och ändå räcker inte pengarna.

Men varför inser man inte att grunden till allt välstånd heter arbete?

Tänk om hälften av alla som lever på bidrag skulle kunna utföra någon form av jobb. Helt bortsett från skattepengar hit och dit, tänk vilken enorm skjuts det skulle bli för landet om 600.000 par händer skulle sättas i arbete. Marginalkostnaden skulle ju inte bli så stor eftersom staten redan betalar bidraget. Och arbete finns det ju gott om. Mata gamlingar, hålla rent på gator och torg, läxläsning med barn som behöver extra stöd, kurser i bloggning för ungdomar, skolmorfar, fluortant, turistvärdar. Förutom alla jobb som redan annonseras via AMS.

Jag har hört att alla inte har utbildning för att jobba i t.ex. vården. Men varför ligger inte ansvaret hos var och en att skaffa sig en relevant utbildning för de jobb som faktiskt finns? Varför tar man inte befälet över sitt eget liv?

Jag känner en 23-årig stark och frisk svensk grabb, 1.92 lång, som frivilligt sa upp sig från sitt jobb utan att ha något annat på gång. Han blev jätteförvånad när han inte omedelbart fick A-kassa och började undersöka hur han skulle kunna få ut socialbidrag.

Och kanske har ni hört om killen som berättade i en radiointervju att han skulle simma mellan Sverige och Finland och som var tacksam att han var sjukskriven från landstinget så att han fick tid att genomföra sitt projekt. Han hade både den mentala styrkan att planera denna komplexa logistiska operation och den fysiska styrkan att simma under 14 dagar på öppet hav. Men han orkade inte dra en matvagn på ett sjukhus.

Vad är det som har skapat denna mentalitet i Sverige? Varför är det OK att tycka att andra ska jobba så att jag själv kan slappa eller förverkliga mina personliga drömmar? Var finns kraften, framtidstron, initiativet? Vad är det som gör att stora, starka, friska ungdomar inte anses kunna försörja sig själva? Varför är det bara jag som känner panik?

Varför har vi lagt allt ansvar för oss själva i statens händer?

I drömmen kände jag ångest för på något obestämt sätt var det jag som hade dödat valen, eller i alla fall inte gjort vad jag kunnat för att rädda den. Är valen Sverige?

lördag, april 02, 2005

Mexikansk TV // Tele Méxicano


Muchas veces seguimos las noticias de México por medio de conección con Televisa . Ahí se encuentra grabaciones de las noticias de las 22:00 horas (tiempo local). Se usa un cable tipo S con dos cables extra del sonido (se vende el paquete en p.ej. ONOFF) para hacer connección con nuestra televisor, donde por lo menos no se ve tan feo. Ver tele directamente en la PC es pésimo.

Si quieren ver televisión de otros paises se puede buscar y experimentar en TV4all . Buena suerte!


Vi följer ofta nyheterna från México genom att koppla upp oss mot Televisa . Där hittar man inspelningar från 22:00 nyheterna (lokal tid). Jag använder en S-kabel plus två ljudkablar för att koppla bilden till vår TV där bilden i alla fall blir hyfsad (finns att köpa på t.ex. ONOFF). Att titta på TV på PC:n suger.

Vill man titta på TV från andra länder kan man leta och experimentera på TV4all . Lycka till!

Vårlöp


Jag åkte till tippen med sopor, men då det var lång kö för bilarna, så ställde jag mig en bit därifrån och bar det som skulle slängas till containern. För att det skulle gå fortare mellan varven, så sprang jag hela tiden tillbaka till bilen. Jag märkte hur skönt det kändes, så när jag kom hem tog jag med mig kameran och sprang iväg ner mot Mälaren.


Ett sånt där härligt löp, utan tid och utan färdig distans och med kameran som gör att jag när som helst kan stanna till ett slag. Våren känns i luften, men än ligger isen kvar i Mälarens vikar.


Nu sitter jag alldeles svettig och trött, men helnöjd. Strax ut på verandan för att sola med en kopp kaffe, innan det bär iväg att hämta regeringen som jobbar helg hos di gamle.


En underbar dag. Och den har nyss börjat!

Sverige AB


De borgerliga partierna leder i flera opinionsmätningar men risken/chansen finns att de olika partierna i vanlig ordning börjar söka maximera sina egna röster och så börjar det så frånstötande käbblet. Alltså, dags att tänka nytt. Och här är lösningen!

Bilda en valallians nu! Organisera valalliansen som ett företag med en styrelse och en verkställande enhet.

Styrelsen består av de olika partiledarna från alliansen, med röstantal beroende på hur många röster man får i valet. Det största partiets ledare blir lämpligen (men inte nödvändigtvis) styrelseordförande. Detta innebär att man får ett faktiskt inflytande över regeringen beroende på hur många röster man får i riksdagsvalet. Partierna kan mycket väl profilera sig i valet och driva hjärtefrågor, både ideologiska och pragmatiska sådana. Partiledarna representerar sina väljare (de många "småägarna") i styrelsen.

Den verkställande direktören (som alltså blir föreslagen som statsminister inför talmannen och riksdagen) tillsätts av styrelsen. Denna person ska inte vara någon av partiledarna.

Den vekställande direktören skapar sitt management team, d.v.s. mimisterkandidater, i samråd med styrelsen ("ägarna"). Även här bör man undvika att ta med partiledare. Det är lämpligt att ta med tunga, profilerade politiker till dessa poster, för trots allt ska ju regeringen vara ideologiskt driven. Utse redan nu denna skuggministär som är beredd att ta över omedelbart efter valet (om resultatet tillåter!) och som kan driva debatter mot socialistblocket fram till valet.

Politiska representanter till de olika utskotten tillsätts som idag, d.v.s. man försöker spegla hela riksdagens sammansättning.

Partiledarna kan fortsätta att driva de profilfrågor som gör att vi faktiskt har flera olika partier. Både före och efter valet. Vi behöver mer ideologi, mycket mer ideologi i debatten! Partiledarna kan ägna mer tid åt att fundera på det samhälle vi vill ha och bara stämma av med de verkställande delarna att lagstiftning och budget stöder de ideologiska målen. Lämna det pragmatiska åt ministrarna.

ETC vs. BGAN


Den här posten är bara för proffsen. I senaste ETC hittar man ett antal händelser som man anser vara som aprilskämt även om dom är verkliga (sic). Eftersom jag inte vill kopiera rakt av p.g.a. upphovsrätt och så vidare, så väljer jag att bara ta med första orden i varje händelse och kommentera dom här. Så om ni verkligen vill se vad jag tyckt till om, så öppna ETC i ett annat fönster och minska bägge fönstren så kan ni jämföra. Jobbigt? Ja, faktiskt, men nu är ju denna bloggen redan klar så nu publicerar vi!

Socialdemokraterna ... BGAN: det var väl arvsskatten som avskaffades?

När George W Bush ... BGAN: illegalal immigranter använder inte gränsstationerna!

Bert Karlsson ... BGAN: Håll Bert borta från fp.

DN debatt ... BGAN: lägg av, Lärarhögskolan betalade självmant för att dom inte stod ut med att vänta en dag eller två på sitt genmäle (som alla andra).

Klädkedjan Lindex ... BGAN: Stoppa sexualiseringen av barndomen (gäller även Suzanne Osten).

Kungen ... BGAN: även kungen bör dra i svångremmen när alla andra får göra det!

Kungen blir folkkär ... BGAN: Kungen steg fram när alla andra hukade. Det var bra. Att han gjort mindre bra saker tidigare förringar ju inte denna insats.

SL och Connex ... BGAN: tveksam metod. Ansvaret för plankning (stöld av det allmänna) ligger just hos ... plankaren.

Tredje AP-fonden ... BGAN: ej insatt i detta.

Arbetsmarknadsminister ... BGAN: han kan väl i princip demonstrera när han vill. Kollektivavtalen sätts ju av arbetsmarknadens parter, inte av regeringen.

Rykten säger ... BGAN: vem tog det på allvar?

Hjärnan bakom ... BGAN: ej tillräkligt insatt för att ha en åsikt.

Johan Hakelius ... BGAN: ej tillräkligt insatt för att ha en åsikt.

Ledningen för ... BGAN: år 2005? Bedrövligt.

Gaygalan ... BGAN: löjligt. När ska vi sluta att vara så förbenat känsliga för allt?

Expressens ... BGAN: ej tillräkligt insatt för att ha en åsikt.

Påven ... BGAN: ej tillräkligt insatt för att ha en åsikt.

Dagens Nyheter ... BGAN: ska Bo R censureras?

Det blir ... BGAN: varför inte här?

Jesus ... BGAN: Jesus är ett vanligt namn...

Moderatledaren ... BGAN: döm efter gärningar, inte efter förutfattade meningar.

Antwerpens ... BGAN: låt oss inte tvinga på Antwerpen våra moraliska värderingar så kanske dom håller tassarna från oss.

27 män ... BGAN: Bedrövligt.

Junilistan ... BGAN: jäpp, årets skämt (om det inte hade kostat oss skattebetalare att skicka dessa till Bryssel och lyxlivet där).

fredag, april 01, 2005

Gammal man med skägg


Denna enkla lilla skulptur av jade visar varför konst är så fascinerande.
Endast uppbyggt av geometriska figurer (två trianglar och en oval), med hjälp av två endast antydda ögon, kan man se att det är en gammal skäggig man. Man kan nästan tro att det är en modern, stiliserad skulptur från 1900-talet.

Men sättet som ärmarna rundas och går ihop tyder på att det kommer från öster. Och figuren kommer faktiskt från Kina, gjord för över 2000 år sedan! Och fortfarande talar den till oss.

Amnestys blixtaktioner


Jag har tidigare länkat till en specifik blixtaktion från Amnesty, och det kommer jag att göra då och då. På Amnestys hemsida kan ni se de senaste aktuella blixtaktionerna och kanske hittar ni någon som ni känner att ni vill stödja. Där kan ni också läsa hur det går till. Oftast mycket enkelt, ni behöver inte lyfta häcken från PC-stolen, utan bara skicka några mail.

Barnsjukdomar


Det som såg så bra ut i går kväll i Firefox, såg förskräckligt ut i morgonens kranka blekhet i Internet Explorer. Hoppas att dom värsta barnsjukdomarna är över nu, så att jag kan ägna mig åt det viktiga: att blogga!